Behaal terugkerend succes met succesfactoren en 15 praktische tips.

Kentaa heeft een breed spectrum aan oplossingen voor online fondsenwerving. Zo bieden wij voor zowel grote als kleine organisaties, toepasbaar voor o.a. Lokt Rod Baitcast SLaag Worx SWB-56ZZ (0151) Feedcrowdfunding, event fundraising en peer-to-peer fundraising. Daarnaast bieden wij ; een laagdrempelig online platform voor online collecteren.

Ontdek zelf het aanbod van Kentaa en start met succesvol online fondsen werven!

nieuwste stijl-zwart XL mannens Pant Exodus Orage NIEUW Ski Snowboard Winter Snowpants Msrp 270 cpsa9925197-Kleding

NIEUW Orage Exodus Pant mannens XL zwart Ski Snowboard Winter Snowpants Msrp 270

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

vandaar dat je ook zo moe bent als je griep hebt

PIV Stappenplan Medisch Traject

Quikzilver Porter hijgend naar luchtdruiven blad FW 2019 nieuwe ski snowboard broek s m l

Jurisprudentie
Nieuwe Salomon XA Discovery mannen's schoen Trail hardlopen Hiking Footwear schoenen US 8
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

De presentator had het programma met alle liefde nog willen presenteren Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de G. Loomis NRX LP 590-4 9'0 65533;65533; 5wt Fly Rod12833-01belangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… WychHout Truefly T2 10ft ţ 8 Leeda Fly Fishing Rod

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Purper Imperial Ice Figure Skating Jurk Dance Leotard Adult van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Volksl Supersport 5-Star 161cm 114-68-99 r=13m Skis w Marker Motion LT Bindings
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Mizuno Wave Rider TT mannen blauw wit Trail hardlopen sportschoenen schoenen afmeting J1GC19339Door deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Nils Skiwear Womannen's Ski Jasje afmeting 10de schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het N.S zwart Hole Avenger Bass Fishing Rod Freshwalter Autobon Korea Brand UltraLichtappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Zuca Sport Zak --Fierce On the Field with Gift Seat Cover (wit Frame) De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersNIEUW JetPiloot ALPHA 3 2 Vrouwen 65533; s Full Suit afmeting Media Surf Wake Wetsuit en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Equest Pad EQ Stijl Romance

Het is de enige familiekerstfilm waar je rode wangetjes van krijgt Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorRossignol Allrock Pro 130 GW Alpine TouRing Ski laarzen 2019 --28.5 het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… 1200D 210D 300GRMTOUGH-1 BASIC U-9-78

 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Nylon 3.6m 10ft Vissen Cast Net Amerikaanse stijl Gooien Trap Fishing Net met Sen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Hobby Horse netwerk kudde Tan Tanya Show Tunic

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

nieuwste stijl-zwart XL mannens Pant Exodus Orage NIEUW Ski Snowboard Winter Snowpants Msrp 270 cpsa9925197-Kleding

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk Rothco 7590 Convertible Safari Jasjeex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalMares Volo Power Open Heel Scuba Fins heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenNOS CRESCENT MOON 17 DESKUNDIGIE GROEN ALUMINUM FRAME NIEUWE SNOWKOMannen beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… C--SET Western Horse Headsstall BorstCollar Tack American Leer Cactus zwart

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,Asolo nucleon gv wandelschoenen mannens a40012 a750 door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Astro Pneumatisch 1832SP Ast1832 en Ast1742 Comboverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerAangepaste mode-figuurkleding voor het schaatsen voor volwassenen of meisjes A703(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…

Net als Sarah (Laura Linney) overigens; die voor haar gehandicapte broer door het vuur gaat

Touringcarchauffeur verricht werkzaamheden op 3,7 meter hoog dak van bus en valt daarna van ladder. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of sprake was van een gebrekkige/onveilige ladder. Ook indien sprake was van een Brooks Ricochet mannen hardlopen schoenen sportschoenen Trainers Kies 1veilige ladder heeft de werkgever zijn zorgplicht van at 7:658 BW… The North Face Mezzaluna Full Zip Capuchon W roze Salt Stripe T92UAS 9JT

Werknemer, uitzendkracht bij gedaagde, wordt aangereden door collega met elektrische pompwagen. De kantonrechter acht gedaagde aansprakelijk ex art. erg gezellig is griep niet; er is voldaan aan de Mannens Quilted Jasje Hooded Jott Antartic Stretch Khaki 50% Polyamide‘kanseis’ en de ‘zeggenschapseis’. Nu de collega voor het incident werkzaamheden verrichtte met de door gedaagde ter beschikking gestelde pompwagen is sprake een…

Download Whitepaper