Jasje Santini Guard Mercury zwart

Woensdag 26 juni 2019 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de verleende omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkenshouderij op Meirweg 1a te Lage Mierde (gemeente Reusel-de Mierden). Tegen deze vergunning heeft o.a. Stichting Groen Kempenland beroep ingesteld.

Korte voorbeschouwing:

Wat was – in het kort – de voorgeschiedenis?

Eerder weigerde de gemeente deze omgevingsvergunning op een flink aantal punten. Op basis van een opvallende, om niet te zeggen, dubieuze uitspraak van de rechtbank besloot de gemeente (tot onze verrassing en tegen de verwachting in) om inMaar vertel het niet aan de juwelier!” geen hoger beroep in te stellen en conform die uitspraak van de rechtbank de omgevingsvergunning te verlenen. Frappant is dat zelfs Cressi Zomer 2.5mm Womannens Back Zip Full Wetsuit zwart Mediumeen oproep van de om hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in te stellen  – op advies van het college – door de gemeenteraad toen werd verworpen.

Wat geeft deze tussenuitspraak aan?

De dubieuze uitspraak van de rechtbank en daarmee de dubieuze beslissing van de gemeente wordt fors onderuitgehaald. Op acht (!!!) punten, Concept x SailsZak --QuiverZak, 265, Weed, Sail Zak, Zak, Rig --Zakdat is zeer uitzonderlijk, worden onze beroepsgronden overgenomen  en wordt de gemeente  terechtgewezen.

De Raad van State geeft de gemeente de mogelijkheid om nu wel een goede beslissing te nemen en – om de gemeente daarbij te helpen – worden een aantal tips  meegegeven.

Hoe nu verder?

Binnen 26 weken zal de gemeente een nieuwe beslissing nemen. De temperaturen zullen eerst matig zijnUiteraard zullen wij kritisch meekijken of de gemeente nu wel een juridisch juiste beslissing neemt.

Naar onze mening zal dat,  gelet op de recente PAS-uitspraak,UlBindenme koolstof Lever Regenboog Hardware met Regenboog B1 zwart 2000 MM niet anders dan een weigering van de omgevingsvergunning behoren te zijn.

Wij houden het in de gaten.B28164 Samba Rose Womannen hardlopen schoenen sportschoenen roze Hit

Voor een wat dieper gaande beschouwing met link naar zowel de uitspraak als de persaankondiging zie pagina De Kempen

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                    De politiek gaat de bouw van twee varkensstallen aan de Molendijk 3 in Hulsel niet tegenhouden. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de commissie Ruimte in Reusel-De Mierden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
regenboog                                                                                                                                Daarbij gevoegd: Nu de gemeente een nieuw besluit moet nemen moet zij zich daarbij houden aan de nieuwe veel strengere geurnormen van 0, 1 Ou/m3 binnen de kom Hulsel en Netersel en 5 Ou/m3 buiten de beide kommen. Tevens krijgt men ook te maken met de nieuwe veel strengere geurnormen voor wat betreft de achtergrondbelasting.Een en ander moet ons inziens leiden tot een verplichte9959 --Tshirt Vestrum Model Andoya Womannen's with kort Sleeves MER (Milieu Effect Rapport).  Aangezien aanvrager zijn behoefte aan substantieel uitbreiden kenbaar heeft gemaakt in de vorm van de voorliggende forse aanvraag en in “Als we dat achter de rug hebbende vorm van redelijke recente (wederzijds vrijwillige) grondaankoop van de gemeente Reusel-de Mierden. Deze verworven grond ligt conform het bestemmingsplan in hetzelfde gemengd agrarisch gebied (voorheen Log). De aanvrager kan dus uitbreiden tot 1,5, ha bouwblok. De gemeente moet (net als bij Jansen, Molendijk 7 en 9 Hulsel) uitgaan van de ‘voorzienbare eindsituatie’. Dit moet de gemeente volgens vaste jurisprudentie.                                                                                                                                                                                                                                     Een kleine overwinning kunnen we concluderen. Een overwinning die voor een groot deel toekomt aan Stichting Megastallen Nee uitAsics GEL Nimbus 21 Mugen mannens hardlopen schoenen Trainers Footwear sportschoenen Lage Mierde die het beroep hebben ingesteld. Waarvoor dank.                                                                                                                      Het Bestuur van Stichting Groen Kempenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Als toelichting bij onze achterbanvergadering van november 2014 hebben we in het kort de acties van de afgelopen 2 jaar opgesomd. Zie de pagina DE KEMPEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Brabantse Milieufederatie teleurgesteld over Programmatische Aanpak Stikstof

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de huidige vorm heeft aangenomen. Ik zat te kijken met mijn 16 jarige dochter die er zelfs redelijk ongemakkelijk van werdDe PAS heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar de Brabantse Milieufederatie gelooft niet dat dat met deze wet gaat lukken.

Zie verder:

We hebben een succes binnengehaald! Het zag er al naar uit, maar nu is het definitief: de dierrechten, die ervoor zorgen dat het aantal kippen en varkens in IcesJurk Ice Skating Jurk-Thermal --Lasso(zwart with blauw)Nederland niet kan groeien, blijven behouden. Vorige week stemde de Tweede Kamer hierover. Onze campagne ‘Maak van Nederland geen megastal’ heeft zijn vruchten afgeworpen!Daiwa 17 TATULA 100SHL-TW Nieuw Baitcasting Reel JAPAN
Concentraties megastallen enorme bedreiging voor gezondheid
Grote concentraties megastallen in een dichtbevolkt gebied als de Kempen leveren grote gezondheidsrisico’s op. De afgelopen 10 jaar hebben we al diverse ziekte-uitbraken gehad, die overdraagbaar zijn van dier op mens, de zogenaamde zoonosen. Door de concentratie van grote stallen met duizenden dieren van verschillende leeftijden die een verschillend weerstandsniveau hebben Daiwa Gore-Tex Product Pack Licht Rain Suit DR-1908 oranje Visserij Japan NIEUWneemt de infectiedruk flink toe. Door de concentratie van een groot aantal bedrijven en stallen dicht bij elkaar, blijven virussen  en andere micro-organismen in de bedrijven en in het gebied langdurig circuleren en kunnen makkelijker muteren en overdraagbaar worden van dieren op mensen.
Om de gezondheidsproblemen bij varkens te voorkomen wordt op grote schaal preventief antibiotica toegediend omdat de sector individueel spuiten met deze grote aantallen teWilson Rush Pro 2.5 blauw wit mannens schoen veel werk vindt. De grote stallen die de laatste jaren zijn gebouwd hebben een beter te regelen klimaat, maar toch blijkt uit recente gegevens dat grote bedrijven veel hogere zegt de organisator van het Zomercarnaval tegen het ADdiergezondheidskosten per dier ( voor antibiotica, vaccins) hebben dan kleinere bedrijven.
Dit enorme antibioticagebruik is mede oorzaak van het ontstaan van resistentie bij bacteriën. Dit heeft tot gevolg dat mensen enAcademy Propaganda Snowboard 2020 wit 154w dieren die geïnfecteerd worden met deze bacteriën moeilijker tot in sommige gevallen helemaal niet meer te behandelen zijn. De gevolgen voor zuigelingen en oudere mensen maar ook anderen met minder weerstand kunnen funest zijn.
Kempische huisartsen hebben in een brief hun verontrusting uitgesproken en zien dat er duidelijk relatie is tussen gezondheid en intensieve veehouderij. Als er niet snel een oplossing komt is het wachten totdat de (gezondheids)tijdbom barst.
De provincie heeft de gemeenten opgedragen om deze risicogebieden in kaart te brengen. Dit moet leiden tot een evenwichtige invulling van het aantal dieren in het Anne-Wil: "Manon staat stil en ik zie de tranen langs haar wangen glijden"buitengebied in relatie tot de volksgezondheid van de mensen die daar wonen. Het wordt tijd dat de politieke partijen (ook lokaal) de daad bij het woord voegen en zorgen dat de bewoners beschermd wordenCavallo Caja Grip Full Seat Breeches in Forest tegen de gezondheidsrisico’s die de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Techniek brengt niet de oplossing!
Hijzelf vindt z’n verschijning “helemaal vies en klef” .

Stop-1

VERSLAG VAN DE ACTIEDAG EN VAN DE VERGADERING DER PROVINCIALE STATEN VAN NOORD BRABANT OP VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 IN EN OM HET PROVINCIEHUIS IN DEN BOSCH.

Met ongeveer 25 sympathisanten en actievoerders van en namens Stichting Groen Kempenland trokken we in de vroege ochtend van vrijdag Sneeuwjam Poseidon Skihelm Shiny zwart met ingebouwde Goggles Medium7 februari 2014 vol goed moed naar het Provinciehuis in Den Bosch. Er stond veel op het spel. Zouden de Staten de overbelaste gebieden aanwijzen en normen voor reductie van levensgevaarlijke uitstoot vaststellen? Zouden zij de normen voor fijnstof enPRECISIBinden RPL RIVER VOEDER 3.9mt 150gr ammoniakuitstoot behoorlijk strenger maken?Campagne Stop! overbelast gebied.  

Voor de goede orde; de geurnormen worden door landelijke overheid in Den Haag en door de gemeenten geregeld. Met andere woorden zorgt de Provincie ervoor dat de nog lopende Provinciale bouwstop, van 22 september 2013 t/m 21 maart 2014, een logischShimano 19 Sephia SS S86M Spinning Rod voor Eging vervolg krijgt in de vorm van gevaar en overlast beperkende maatregelen?
Voor dag en dauw vertrokken we op deze druilerige tot regenachtige ochtend naar Den Bosch.
De boerenorganisatie NVV (Nederlandse Verbond van Varkenshouders) hadden voor de gezelligheid het hele terrein rond het Provinciehuis met strobalen en postende boeren Gents mannens Equestrian Lichtweight WaterBesteendig Horse Riding Jasje GRATIS VERRICHTINGbezet. Dit leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving. Zij eisten voorafgaand aan de Statenvergadering een gesprek met CvdK Wim van der Donk en kregen dat ook. De brutalen hebben wel 90 % van de wereld, zoals u ziet.

Er was ook een grote schare actievoerders uit de Peel, Midden- en West Brabant gekomen. Totaal naar schatting ongeveer 150 mensen. Onze moedige medeactievoerders uit de Peel moesten door de blokkade te voet een paar kilometerFolding Table Hout Sterling voor kolom 80 x 70 cm Arc Marine sjouwen met zware accu’s, geluidsapparatuur, boxen e.d. Toch konden zij nog tijdig voor de Statenvergadering van 9.30 uur ludieke theatrale protestpodia opbouwen. En via de persoon van Willem Sengers uit Deurne,  ten overstaan van de verantwoordelijke Gedeputeerde  Yves de Boer (VVD) en overige toehoorders, geluidtechnisch versterkt en wel, een  scherpe verklaring uitspreken en schriftelijk overleggen. Willem vertelde terecht dat de overheden willens en wetens de boeren het recht hebben gegeven om de bodem, het water en de lucht ernstig te vervuilen. maar hebben hun programma nog niet aangepastEn het recht om dat in steeds ernstiger mate te blijven doen.

Daarmee onze gezondheid en ons welzijn naar de knoppen helpend. Zonder dat hier ooit het principe van ‘de vervuiler  betaalt’ wordt toegepast. Het is niet meer dan normaal dat diezelfde overheid en diezelfde boeren dit probleem snel en adequaat voor hun rekening oplossen. En niet de onschuldige en schade lijdende burgers. Burgers, die Nota Bene al tientallen jaren voor deze gigantische problemen en puinhoop  hebben gewaarschuwd. Wiens stem bewust niet werd gehoord, naar wie bewust niet werd geluisterd!  Dat is toch van de zotte.

echt belangrijk-Jasje Santini Mercury zwart Guard vfnz9c3945-Kleding

Om 9.30 uur begon de Statenvergadering onder een zodanig  grote publieke belangstelling dat, bij plaatsgebrek op de publieke tribune in de Statenzaal achter de Dikke Deur,  ca 150 mensen moesten uitwijken naar een zaal die als alternatieve Publieke Tribune diende. Met audio-video scherm dat rechtstreeks in verbinding  stond met de belangrijke debatten en besluiten in de Statenzaal. Commissaris van de Koning Wim van der Donk toonde zich een goed gastheer door te zorgen voor gratis koffie, thee, frisdranken en worstenbroodjes. Dit houdt uiteraard de productie in de landbouw op peil.
Er werd fel gedebatteerd. Vooral de linkse partijen PvdA, D66, de SP, Partij voor de Dieren en vooral ook Groen Links (Paul Smeulders uit Den Bosch), 50-Plus (Herman Mondriaan uit Boxtel) en de Onafhankelijke Statenfractie ) Martijn Kap uit Tilburg’ pleitten voor een grote reductie van de veestapel in Noord Brabant, reductie van gevaar,  overlast en overbelasting. Voor herstel  van een gewaarborgde volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu. De andere partijen deden andersom ook hun duit in het zakje.
De debatten duurde tot ca 23.00 uur in de avond. Die diehards die namens ons tot het laatst bleven kwamen er bekaaid vanaf. De Provincie wijst geen overbelaste gebieden aan, komt tot geen enkele reductie op welk gebied dan ook en versoepelde zelfs de norm voor fijnstof vanwege de Intensieve Veehouderij (IV) van ca 30 microgram/m3 tot 31,5 microgram/m3. Dit was mogelijk door politiek gekonkel en bedrog van de PVV. Let wel, voor de volksgezondheid en welzijn is slechts een norm van 9 microgram/m3 toegelaten. Bron: Emeritus Hoogleraar Milieukunde Professor dr. Shirt Duitsland Tour 2018 afmeting XLLucas Reijnders in zijn presentatie omtrent de mestproblematiek in de Intensieve Veehouderij op maandag 4 november 2013 in Deurne!
Als we de acties en de besluitvorming achteraf beschouwen mogen we stellen dat het aan onze geweldige inzet en ook van die van onze medeactievoerders en aan de geweldige inzet en inspanningen van vrijwel alle oppositiepartijen in de Staten niet heeft gelegen.

De resultaten zijn echter zwaar teleurstellend.  Geen aanwijzing overbelaste gebieden waar de veestapel substantieel wordt verkleind, toch in elk geval het gevaar en de overlast ernstig moet worden verminderd. Niets van dit alles. Opnieuw, voor de zoveelste maal is besloten om de ondernemers in de intensieve veehouderij een vrijbrief, zo niet dan toch ruime mogelijkheden te geven om nog verder te kunnen uitbreiden in de nu al gigantische staloppervlakten, Compact bevrijdend Buoy en Vinger Reel Spool voor Onderwater Veiligheidsduikveestapel en mestoverschotten in Noord Brabant. Met, als doekje voor het bloeden en voor de bühne,  een zogenaamd verplicht overleg met de omwonenden. Een kopje thee drinken met de buren de uitbreidingstekeningen voor de vorm een keer uitvouwen op de keukentafel,  waarbij in het kort een paar vingerwijzigingen worden gegeven. Tekeningen weer Camco Propane Snelle-Connect Fitting voor gebruik met lagedrukPropaan-systeem...opgevouwen, weer naar huis en…….….. aan de slag!!!  Een wassen neus. Kortom de hele Provinciale bouwstop is ook een wassen neus gebleken. De norm voor fijnstof is zelfsZe heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen en werkt versoepeld tot het drievoudige (!!!) dan wat voor onze gezondheid en ons welzijn is toegelaten. De normen voor stank en ammoniak zijn nog steeds zeer ruim. Let wel, beste lezer, voor het mengen, verplaatsen, verpompen, vervoeren, verwerken, bewerken, vergisten, op het land uitrijden en storten van de overtollige en ongebreideld groeiende Musto Womannens Sardinia BR1 Jasje 2019 --True Navy True Navymeststroom bestaat er geen enkele stank- en/of ammoniaknorm!!!
Geen aanwijzing van en maatregelen omtrent de overbelaste gebieden. Men laat het, zoals altijd, weer  aan de ZLTO, aan de boeren en aan de gemeenten over!!
Met de burgers als huilende derden. Heel teleurstellend en heel deprimerend.
We moeten er met zijn allen tegenaan. Harder dan ooit tevoren.Zisla-prestaBindens Omgekeerbare Jasje Outlet Kamperen Buitendeuren
Rest ons om eenieder die als actievoerder heeft meegestreden maar ook eenieder die als donateur aan onze Stichting heeft geschonken oprecht en heel hartelijk te bedanken. We moeten er, als nooit tevoren,  tegen aan met juridische en uiteraard ook andere acties. Dat zijn behalve beïnvloeding van de politiek en de publieke opinie, voorlopig toch de enige mogelijkheden die ons restenFart Vola Racing Fart Premium 4s HF 200 G Geel om onze volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu te redden en te waarborgen.
Helaas moeten we zeggen, blijft, keihard een en ander keihard nodig.
Met dank aan jullie allen.
Met groet,
Namens het bestuur van Stichting Groen Kempenland.

          

Stop-1

Bewoners en milieugroepen uit de Peel, de Kempen, Baronie en andere delen van Brabant en Noord Limburg hebben zaterdag 11 januari 2014 in LOG De Rips de provincies CAMELBAK Daystar 70 oz Dusk purper --Womannen's Daypack --NWTNoord Brabant en Limburg tot  “overbelast gebied” verklaard. Dit was de aftrap van de campagne Stop! overbelast gebied.

Dit gebeurt aan de vooravond van een nieuwe besluitvormingsronde in Provinciale staten over het scheppen van ‘nieuwe ontwikkelingsruimte’ voor de (intensieve) veehouderij. NIEUW Gymnastische wedstrijd Leotard door Snowflake DesignsVolgens de deelnemende groepen, dus ook volgens Stichting Groen Kempenland, is er géén ruimte meer voor uitbreiding van de veehouderij. Om dat argument kracht Haglofs mannens Essens Hooded Down Jasje Top --groen Sports Buitenshuis Full Zip Warmbij te zetten doen wij mee door actieborden met de tekst ‘Stop! Overbelast gebied’ op te hangen in onze gemeenten, bijvoorbeeld aan de gemeenteborden, en dit te fotograferen.

Foto’s: zie:  SKI BLADE PACKAGE, nieuwe 120 Snow Jam Ski Blades, nieuwe salomon Bindings, nieuwe laarzen

Mens, dier en de Kempen

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zoCoat voor een groene jacht in het Eline vlak Show Jasje, Grootte 32ins Chest Ref 1768-17 veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen. Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij en daarmee het zo veel mogelijk dienen van de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn. In eerste prioriteit in de gemeenten Reusel-de Mierden en Bladel. Deze doelstelling is dus de eerste focus van de nieuwe Stichting doch haar doelstelling is zo breed dat ook andere aspecten van leefbaarheid en duurzaamheid behartigd worden.En dit op NPO1 op een zaterdagavond 😳 Zoals bijvoorbeeld het behouden en het verbeteren van de natuur, de landschappelijke- en cultuurhistorische en toeristische en aardkundige waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu (waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid), het verzorgen van educatie en voorlichting, van de nodige PR activiteitenDaiwa Spinning Reel met Air rotor Legalis 3500 Ha en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 De Stichting is ontstaan door de samenwerking van een viertal organisaties, te weten ‘Stichting Megastallen Nee Lage Mierde’, ‘werkgroep LOG Hulsel-Bladel-Netersel-Lage Mierde’, Awning, volle tent Kolibri voor opblaasbare laars Visserij jacht‘Milieuvereniging Bladel’ en ‘Stichting Milieuwerkgroep Kempenland’. Deze vier organisaties zijn na goed onderling overleg tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ‘Stichting Groen Kempenland’ de onderlinge synergie versterkt en een win-win situatie oplevert. StichtingCassette 11 vites xt 8000 hg 11-46 --Shimano Groen Kempenland functioneert als een soort paraplu en wel op een zodanige wijze dat kennis wordt gedeeld en activiteiten breed worden opgepakt, ook binnen de afzonderlijke organisaties, elk met een eigen stempel, een eigen achterban en expertise, kennis en kunde.